K T M

Refreshing KKRDSC_0038 ok

Berikut adalah foto-foto refreshing Pengurus KKR

History

Awal Mula berdirinya Kebaktian Kebangunan Rohani di GBI Eben Haezer Jakarta.

Pengurus KTM

SUSUNAN PENGURUS KTM GBI EBEN HAEZER   1. Pembina                                                                                             ...